07

Thursday, December

Dom, Budownictwo, Architektura

Ekspresjonizm w architekturze
 /  / Ekspresjonizm w architekturze
Ekspresjonizm w architekturze

Ekspresjonizm w architekturze

Ekspresjonizm w architekturze

Ekspresjonizm to styl, który wytworzył się na świecie na początku wieku dwudziestego. Dotyczył on wszystkich stylów sztuki, takich jak malarstwo, muzyka, a także kinematografia. Jego wpływy odzwierciedliły się także w architekturze, co możemy zobaczyć oglądając budowle z tamtego okresu. Styl ten, jeśli chodzi o projektowanie budynków, charakteryzował się tworzeniem budowli przede wszystkim mających na celu pełnić jakąś funkcję. Nie bawiono się w tworzenie czegoś bezużytecznego. Podstawowym motywem nurtu było ułatwienie ludności życia. Jeśli chodzi natomiast o wygląd to w ekspresjonizmie dominowały głównie opływowe kształty. Budowle często były wysokie, zakończone stalaktytowymi stropami. Ekspresjonizm architektoniczny rozwijał się głównie w Holandii, choć jego wpływy można zaobserwować także w innych krajach, w tym także w Polsce. Przewodnim motywem ekspresjonizmu były jedna proste, nieskomplikowane i tanie budowle, których celem było maksymalne uproszczenie motywu budynku, oraz podporządkowanie wszystkiemu określonego miejsca. Szczególny wpływ na ten nurt miały projekty holenderskiej grupy De Stijl. Ekspresjonizm był niestety nurtem, który zapoczątkował masowość. Maksymalna prostota budynków została dokonana kosztem szablonowości. Kolejnym nurtem, który wziął swoje podstawy z ekspresjonizmu, był modernizm, który nie jest uważany przez projektantów za dobrą epokę dla architektury.

About the author:

Related posts