STRONA GŁÓWNA       SZKOŁA PODSTAWOWA NR 128       PRZEDSZKOLE NR 348       KONTAKT       BIP      
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w Warszawie to dwie placówki oświatowe: Szkoła Podstawowa nr 128 oraz Przedszkole nr 348.

Budynki szkoły i przedszkola położone są wśród zieleni i terenów rekreacyjnych dostosowanych do potrzeb dzieci.

Pracujemy w oparciu o następujące zasady:
  • wysoki poziom nauczania oparty na wszechstronnym rozwoju dostosowanym do potrzeb i możliwości ucznia oraz dziecka w wieku przedszkolnym
  • wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwijanie uzdolnień dzieci poprzez objęcie ich fachową opieką specjalistów (pedagog, psycholog, logopeda, terapeuta pedagogiczny)
  • zapewnienie łagodnego przejścia dziecka z przedszkola do szkoły
  • rozwijanie zainteresowań i pasji dzieci poprzez stworzenie im bogatej oferty zajęć dodatkowych, wycieczek oraz imprez kulturalnych
  • stosowanie odpowiednich i innowacyjnych metod zabawy i nauczania (innowacje pedagogiczne, projekty, programy nauczania przygotowane specjalnie dla uczniów i przedszkolaków zespołu)
  • ciekawe zajęcia przedszkolne i świetlicowe wspierające realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego
  • współpraca z organizacjami i instytucjami wspierających proces dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy

Nasza praca została nagrodzona następującymi certyfikatami:

SZKOŁA WSPIERAJĄCA UZDOLNIONYCH
21 października 2016 roku, po spełnieniu standardów warszawskiego programu "Wars i Sawa", Szkoła Podstawowa nr 128 w Warszawie uzyskała Certyfikat Szkoły Wpierającej Uzdolnionych oraz przystąpiła do Warszawskiego Systemu Wspierania Uzdolnionych "Wars i Sawa".

SZKOŁA Z KLASĄ 2.0.
We wrześniu 2013 roku, po spełnieniu standardów programu "Szkoła z klasą 2.0", Szkoła Podstawowa nr 128 w Warszawie otrzymała certyfikat potwierdzający wypracowanie w Szkole odpowiednich zasad dotyczących korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).

W bieżącej pracy: korzystamy z nowych technologii, pracujemy zespołowo, dzielimy się wiedzą, mądrze korzystamy z e-zasobów, komunikujemy się i jesteśmy bezpieczni w sieci.

SZKOŁA BEZ PRZEMOCY
22 czerwca 2011 roku, po spełnieniu standardów programu społecznego "Szkoła bez przemocy", Szkoła Podstawowa nr 128 w Warszawie otrzymała certyfikat potwierdzający wypracowanie w Szkole odpowiednich zasad dotyczących przeciwdziałania przemocy w szkole przez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy oraz skutecznego i systemowego zwalczania tego zjawiska.(C) 2011-2016 Wszelkie prawa zastrzeżone Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w Warszawie, ul. Kadetów 15, 03-987 Warszawa